File ads.txt là gì, cấu trúc như thế nào và triển khai ra sao?

File ads.txt là gì? File ads.txt ra đời là thành quả của việc mong muốn minh bạch, chống gian lận trong việc phân phối quảng cáo giữa người xuất bản quảng cáo – người bán quảng cáo (các mạng quảng cáo) – người phân phối quảng cáo. Giải pháp này được gọi là “Authorized Digital …
Đọc tiếp File ads.txt là gì, cấu trúc như thế nào và triển khai ra sao?