Insert tiếng việt có dấu vào MSSQL không lỗi font

Hình dữ liệu mẫu

Để INSERT được tiếng việt có dấu vào cơ sở dữ liệu SQL SERVER chúng ta cần thêm chữ “N” trước chuỗi tiếng việt cần thêm. Để hiểu rõ hơn các bạn xem ví dụ sau:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời