Cập nhật thời gian tự động trên windows 7

Bạn đang sài windows 7 và muốn cài đặt lại thời gian trên máy tính của mình một cách tự động? Với cách này, chúng ta không phải nhập ngày và giờ một cách thủ công đâu nhé. Máy tính sẽ tự động lấy thời gian từ các máy chủ thời gian và cập nhật cho bạn. Để cập …
Đọc tiếp Cập nhật thời gian tự động trên windows 7