Loại bỏ các tiến trình không mong muốn trên Ubuntu

1. Mô tả vấn đề Bạn đang nhận thấy một tiến trình nào đó đang chạy thông qua lệnh top  hoặc htop. Dĩ nhiên tiến trình ấy là bạn không mong muốn có rồi nhé. Ví dụ như virus hoặc thực thi các đoạn shell script do kẻ tấn công để lại. 2. Cách giải …
Đọc tiếp Loại bỏ các tiến trình không mong muốn trên Ubuntu