Tuổi thanh xuân

Chúng tôi những con người dường như xa lạ tình cờ đến bên đời nhau như một cơn gió mùa thu, nhẹ nhàng đầy sâu lắng. Tôi và anh tình cờ gặp nhau trên một chuyến bay ra Hà Nội, anh ngồi trước tôi một hàng ghế.Lúc ấy tôi đã