Type Shark – Game PC luyện gõ phím nhanh

Type Shark là một game rất hay trên PC. Mục tiêu game hướng đến là thông qua việc gõ đúng tên các chú cá hung dữ để giết và ngăn chúng “Xực” người thợ lặng. Rồi thông qua trò chơi người chơi có thể nâng cao khả năng gõ phím của mình. Các màn chơi …
Đọc tiếp Type Shark – Game PC luyện gõ phím nhanh