Khắc phục lỗi “cordova_not_available” trong ionic

13/06/2018 Nosomovo 0

1. Mô tả vấn đề Tôi sử dụng ionic 3 trong đó có sử dụng native Contacts. mọi thứ đã làm ok hết, kiểm tra không sai sót nhưng khi chạy ứng dụng trên trình duyệt bằng lệnh ionic serve  thì xuất hiện lỗi “cordova_not_available” như hình. 2. Cách khắc phục Để