Khắc phục lỗi “‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” khi build ứng dụng Ionic sang Xcode Project

07/10/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi: Khi build ứng dụng từ Ionic sang Xcode project bằng lệnh ionic cordova build ios –prod  rồi sau đó dùng Xcode mở project tại thư mục platforms/ios thì xuất hiện lỗi ‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found như hình: 2. Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi “GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file