Ông lớn FPT đã thua một ông lập trình viên tuổi ngũ tuần ở Cà Mau như thế nào?

Ông lớn FPT đã thua một ông lập trình viên tuổi ngũ tuần ư? Chuyện này có thể bạn thấy khó tin nhưng đây là một câu chuyện có thật ở Cà Mau nhé. Đây là câu chuyện do chính ông Nguyễn Thành Nam cựu CEO FTP chia sẻ tại Hội thảo chuyên đề “Kinh …
Đọc tiếp Ông lớn FPT đã thua một ông lập trình viên tuổi ngũ tuần ở Cà Mau như thế nào?