Bảng tra cứu đầu số điện thoại di động mới năm 2018

TT Đầu số cũ Đầu số mới Mạng Vinaphone 1 0123 083 2 0124  084 3 0125 085 4 0127 087 5 0129 080 Mạng Mobifone 6 0120 050 7 0121 051 8 0122 052 9 0126 056 10 0128 058 Mạng Viettel 11 0162 032 12 0163 033 13 0164 034 14 0165 035 …
Đọc tiếp Bảng tra cứu đầu số điện thoại di động mới năm 2018