Hướng dẫn cài thư viện mcrypt cho apache php 7.2 trên hệ điều hành ubuntu 18.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài thư viện mcrypt. Môi trường thực hiện php 7.2 và ubuntu 18.04. Trước tiên bạn cần check xem thư viện mcrypt đã dược cài chưa bằng cách thực hiện lệnh: php -m | grep mcrypt Nếu kết quả trả về là “mcrypt” thì thư viện đã …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài thư viện mcrypt cho apache php 7.2 trên hệ điều hành ubuntu 18.04