1001 kiểu nói chỉ người Miền tây mới hiểu

“Hỏng phải ngừ Miền tây, đọc tới mơi cũng hỏng hiểu ráo trọi gì!” – câu nói đậm chất Nam bộ khiến bạn không khỏi thắc mắc về độ khó của “tiếng” Miền tây. Thế nhưng, hiểu được ý nghĩa của câu nói đó bạn sẽ thấy người Miền tây chất phát, dễ mến vô cùng.

Cảnh thu hoạch lúa

–  “Dì ba ơi, bán con cái bịch bự bự con đựng viết bích”.

– “Đi nhậu hông?”.

– “Thôi tao dìa à, để tía sắp nhỏ trông, sớm giờ ở đây tám quá trời quá đất rồi.

– “Nhà có guộng dườn dì hông con… Dạ có mấy công hà chú, với miếng guộng nhỏ nhỏ trồng ba cái lúa đặng có gơm bò ăn chú ơi!”.

– “Dịt dật mày thằng cô hồn, làm tao hớt hồn hớt día hà!”.

– “Chưa chời chưa chật dậy rùi còn ngủ nữa mậy, dậy chở bao lúa đi chà lẹ, nhà hông còn hột gạo nữa”.

– “Sáng mơi thức sớm đặng đi ra đồng thăm ba cái lúa nữa đó nha mậy, mai tao mắc lên xã mần ba cái giấy tờ gòi”.

– “Uống gụ mà dỗ đùi là gụ ngon đó!”.

– “Đứng đó cải cải hồi tao chẻ cái đầu mày bây giờ, con với cái!”.

– “Mồ tổ cha tụi bây, đi lâu quá trời mới thấy dìa đó hen”.

– “Huốc gồi! đi huốc gồi, quành lại quành lại”.

– “Hai đứa bây ăn xong rồi lên dường cúi cho tao nghe chưa, lì lộm nói hông có nghe gì hết”.

– “Quỷ thần thiên địa ơi, hồi xưa xấu quá giờ nhìn không ra luôn bà”.

– “Mày mà hông học hành thì sao này cạp đất mà ăn nha con”.

–  “Mẹ thằng cu đâu gồi, ga đây tui biểu coi, bà có quởn bà đi qua bển coi anh guộc ảnh có ở nhà hông, rủ ảnh qua tui dới ảnh mần mấy ly lấy ngót cái coi, anh em cột chèo mấy gài có quỡn đâu mà gặp nhau”.

– “Con ở nhà mình ên, má con đi xóm chưa có dìa”.

–  “Chời đất, đôi guốc tao mới “xạc” hồi nãy giờ chạy xe cán qua mại?”.

– ” Làm lai rai dài xị hông mày, hồi qua tát ao có mấy con cá nè, để tao kêu bà nhà tao nướng trui rồi chú cháu mình quất liền”.

–  “Cái trái này nó hổng có bự, nó trọng trọng cỡ đó hà”.

– “Cà gề cà gề dậy! Gốp gẽn lên coi! Mần như mầy chắc tới tết mới xong quá mậy!”.

– ” Thằng cha nó, cái thứ ăn ở bất nhơn, thứ ác ôn”.

– “Anh mầy tát cá nhóc hết chơn mầy đi dìa bắt phụ kìa”.

– “Chơi dậy gồi ai chơi lợi, chơi mình ên đi mầy”.

– “Dẹp lẹ đi ra đằng sau quơ miếng củi dô tao nấu cơm coi!”.

– “Mày quởn quá, dô coi cái đèn nó cháy chưa”.

 – “Cãi cãi tao phang cho 1 cái bể đầu nghe chưa. Muỗng dừa hỏng sợ chén kiểu nghen”.

– “Cái gì mà đỏ lét vậy mại? Hôm qua thì mặc màu xanh lè, bữa thì vàng khè!”.

Nosomovo (Sưu tầm)

Chia sẻ lên