Turbo C 3.0 – Một IDE và trình biên dịch C/C++

Turbo C là môi trường hỗ trợ lập trình C do hãng Borland cung cấp. Môi trường này cung cấp các chức năng như: soạn thảo chương trình, dịch, thực thi chương trình…

Phiên bản được sử dụng ở đây là Turbo C 3.0.

Hình 1. Giao diện làm việc của Turbo C 3.0

Link download Turbo C 3.0 TC3: Bấm để tải về.

Ngoài ra, để tải các phiên bản khác như 1.x, 2.x, 4.x của Turbo C bạn có thể truy cập địa chỉ sau: https://winworldpc.com/product/turbo-c/3x

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng phiên bản giả lập Turbo C 3.2 để chạy trên windows 7, 8 hoặc 10 tại link: https://archive.codeplex.com/?p=turboc

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên