Rufus – Một phần mềm tạo USB boot để cài windows tiện lợi cho bạn

Chắc hẳn bạn đã biết đến công cụ Windows7 USB DVD Tool rồi phải không nào? Nếu chưa biết đến phần mềm này cũng chẳng sao. Vì…

Xem thêm Rufus – Một phần mềm tạo USB boot để cài windows tiện lợi cho bạn