Firefox Send – Một công cụ truyền tải file dung lượng lớn nhanh chóng và tiện lợi

Mozilla vừa cho ra mắt dịch vụ Firefox Send. Dịch vụ này cung cấp một công cụ truyền tải file dung lượng lớn an toàn và hiệu quả cho người dùng. Sự tiện lợi của dịch vụ này là cho phép cả người dùng không có tài khoản vẫn có thể sử dụng và chia …
Đọc tiếp Firefox Send – Một công cụ truyền tải file dung lượng lớn nhanh chóng và tiện lợi