Bitcoin đau đớn truyện

Vào thời điểm ấy anh lôi tôi vào cuộc, anh bảo tôi tiền ở đây chứ ở đâu, lập acc Binance, Bittrex, Remitano đi rồi đi theo anh kiếm tiền. Khi nhìn tài khoản mình x2 rồi x3, tôi như nhìn ra được lý tưởng mới cho cuộc đời mình, tôi thầm cảm ơn anh, …
Đọc tiếp Bitcoin đau đớn truyện