Cách fix lỗi: “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation.”

1. Mô tả lỗi Khi bấm mở máy ảo trong VMware thì nhận được thông báo lỗi “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation” (xem hình 1). Và tất nhiên không thể bật được máy ảo lên rồi. 2. Cách sửa lỗi Để sửa …
Đọc tiếp Cách fix lỗi: “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation.”