Khắc phục lỗi tất cả file chuyển thành shortcut (.lnk)

Một ngày, các biểu tượng của file trên máy tính bạn bị đổi thành shortcut – .lnk tất cả như thế này (hình 1). Các file đổi thành .lnk thì chắc hẳn máy tính mình bị virus làm hư registry rồi đấy. Nhưng bạn cũng đừng lo lắng hãy tham khảo cách khắc phục sau …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi tất cả file chuyển thành shortcut (.lnk)