Xem xét suy nghĩ rồi quyết định

“Mật ngọt thì chết ruồi”, người thành thật luôn không biết nói những lời bay bỏng, những người luôn cho bạn mật ngọt liệu có thật sự là người tôt? Muốn biết người đó như thế nào thì hãy để thời gian chứng minh, cũng đừng vội kết luận ai xấu ai tốt trong thời …
Đọc tiếp Xem xét suy nghĩ rồi quyết định