Khắc phục lỗi “The BIOS in this system is not fully ACPI compliant” khi cài windows 7 lên máy Asus E502M

1. Mô tả vấn đề Khi tôi cài windows 7 cho laptop Asus E502M thì nhận được nội dung thông báo lỗi tại màn hình xanh…

Xem thêm Khắc phục lỗi “The BIOS in this system is not fully ACPI compliant” khi cài windows 7 lên máy Asus E502M