OpenOffice Portable – Phần mềm Office mã nguồn mở, bản chạy ngay không cần cài đặt

OpenOffice là phần mềm Office mã nguồn mở. Nó có tính năng tương tự bộ Microsoft Office. Ngay bên dưới đây là link download của…

Xem thêm OpenOffice Portable – Phần mềm Office mã nguồn mở, bản chạy ngay không cần cài đặt