Nguyễn Văn Thoại – Thoại Ngọc Hầu

Ông quê quán huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) – sinh ra ở làng Tân Thái (quê nội), nay là phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Xuất thân từ một gia đình quan chức cấp thấp. Cuối thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, …
Đọc tiếp Nguyễn Văn Thoại – Thoại Ngọc Hầu