Chiều nay về họp lớp

30/01/2020 Nosomovo 0

Bạn thân hỡi, chiều nay về họp lớp Thì nhớ đừng ăn mặc quá cao sang Nếu có thể đừng về bằng xế hộp Bằng hữu xưa còn xe máy cà tàng. Nhớ đến sớm chuẩn bị trà với nước Bàn ghế ngồi cho bè bạn thầy cô Đừng biểu