Firefox Send – Một công cụ truyền tải file dung lượng lớn nhanh chóng và tiện lợi

Mozilla vừa cho ra mắt dịch vụ Firefox Send. Dịch vụ này cung cấp một công cụ truyền tải file dung lượng lớn an toàn…

Xem thêm Firefox Send – Một công cụ truyền tải file dung lượng lớn nhanh chóng và tiện lợi