Nguồn gốc tên gọi “Đầm Ô Loan” ở xứ sở “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”

Ô Loan là tên một đầm thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nằm cách thành phố Tuy Hòa cũng thuộc tỉnh này cỡ 22km. Xung quanh nguồn góc tên gọi của đầm là Ô Loan có nhiều cách giải thích. Tuy nhiên, cách giải thích mang một tí huyền thoại nhưng được đại đa …
Đọc tiếp Nguồn gốc tên gọi “Đầm Ô Loan” ở xứ sở “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”