Mặc cần dưng là ở đâu?

Chắc Cà Đao, Mặc Cần Dưng Cùm tay lớn lơn cùm chưng. Không phải ngẫu nhiên mà địa danh này lại cùng xuất hiện trong câu nói đùa trên. Vì trên thực tế, hai địa danh này cũng chẳng mấy là xa nhau. Mặc Cần Dưng là địa danh thuộc xã Bình Hòa, cùng thuộc huyện …
Đọc tiếp Mặc cần dưng là ở đâu?