Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version” trong ionic

1. Mô tả lỗi Khi tôi install plugin mới thì nhận được thông báo plugin không hỗ trợ phiên bản cordova như sau: Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version. cordova-android: 7.1.4, failed version requirement: >=8.0.0 2. Cách giải quyết Tôi đã giải quyết được vấn đề này, tôi thực hiện như sau: Gỡ bỏ …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version” trong ionic