Chỉnh chiều trang giấy trong word 2010

Mặc định, trình soạn thảo word sẽ hiển thị chiều giấy đứng cho chúng ta soạn thảo. Nhưng trong một số trường hợp chúng ta cần sử dụng giấy ngang. Vậy làm sao để chỉnh chiều trang giấy trong word? Để chỉnh chiều trang giấy cho trang word các bạn thực hiện theo đoạn video …
Đọc tiếp Chỉnh chiều trang giấy trong word 2010