Cách gõ ký tự trên, ký tự dưới trong excel

Bảng tính excel đôi khi các bạn cần thể hiện đơn vị của diện tích là mét vuông (m2) hoặc thể tích là mét khối (m3) hoặc gõ các chỉ số dưới trong công thức hóa học như H2SO4 thì cách dùng tổ hợp phím (Chỉ số trên: Ctr + Shift + =; Chỉ số …
Đọc tiếp Cách gõ ký tự trên, ký tự dưới trong excel