Các file backup tạm của webmin nằm ở đâu?

Khi bạn thực hiện backup các host trong webmin thì file tạm (temporary) sẽ được lưu trữ ở đâu? Câu trả lời là các file tạm khi virtualmin (webmin) thực hiện backup sẽ được tạo ra ở trong thư mục mặc định là ./tmp/.webmin nhé. Ngoài ra, để xem chính xác đường đẫn thư mục …
Đọc tiếp Các file backup tạm của webmin nằm ở đâu?

Khắc phục lỗi ở bước “Installing virtualmin-lamp-stack” khi cài đặt Virtualmin

1. Mô tả vấn đề Khi thực hiện cài đặt virtualmin thì phát sinh vấn đề như sau: Khi việc cài đặt virtualmin đến bước “Installing virtualmin-lamp-stack” (xem hình 1) thì chạy được một tí rồi đứng và mất kết nối. 2. Cách khắc phục Sau quá trình tìm hiểu, tôi đã khắc phục được …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi ở bước “Installing virtualmin-lamp-stack” khi cài đặt Virtualmin