Hướng dẫn active phần mềm Star UML

1. Cài đặt Node.js – Tải file cài đặt Node.js tại https://nodejs.org/ – Chạy file tải về để cài đặt. Cứ yes, next, agree cho đến khi có nút Finish cho mình bấm thì bấm vô đó là đã cài đặt xong Node.js. 2. Tiến hành active 2.1. Cài thư viện asar – Mở cmd lên với quyền administrator – Ở …
Đọc tiếp Hướng dẫn active phần mềm Star UML