Link tải và cách cài đặt phần mềm máy ảo VMware 10.0.0 full key

 

1. File cài đặt và key của phần mềm VMware 10

File cài đặt VMware 10.0.0: Bấm để tải về.

Danh sách một số key VMware 10.0.0 cho các bạn sử dụng khi cài đặt (Mỗi 1 dòng là 1 key):

2. Cách cài đặt VMware

Để cài đặt phần mềm VMware chúng ta thực hiện một số bước đơn giản sau:

Bước 1: Giải nén file vừa tải về ở trên.

Bước 2: Tìm và bấm đúp vào file “VMware-workstation-full-10.0.0-1295980-[Chinh-thuc].exe” (Xem hình)

Hình 1. File cài đặt của phần mềm VMware

Bước 3: Chọn “Next >” để tiếp tục cài đặt (hình 2)

Hình 2. Bấm vào nút “Next >” ở bước này

Bước 4: Chọn “I accept the terms in the license agreemen.” rồi bấm “Next >” để tiếp tục cài đặt (hình 3)

Hình 3. Chọn “I accept the terms in the license agreemen.” rồi bấm “Next >”

Bước 5: Bấm nút “Typical” (hình 4)

Hình 4. Bấm vào nút được khoanh màu đỏ trên hình

Bước 6: Tiếp tục bấm nút “Next >” (hình 5)

Hình 5. Tiếp tục bấm “Next >” ở bước này

Bước 7: Tiếp tục bấm nút “Next >” (hình 6)

Hình 6. Tiếp tục bấm “Next >” ở bước này

Bước 8: Tiếp tục bấm nút “Next >” (hình 7)

Hình 7. Tiếp tục bấm “Next >” ở bước này

Bước 9: Tiếp tục bấm nút “Next >” (hình 8)

Hình 8. Tiếp tục bấm “Next >” ở bước này

Bước 10: Bấm nút “Continue” (hình 9)

Hình 9. Bấm “Continue” ở bước này

Bước 11. Đợi quá trình này chạy xong (hình 10)

Hình 10. Đợi quá trình này chạy xong

Bước 12. Bấm nút “Finish” (hình 11)

Hình 11. Bấm nút “Finish” ở bước này

Đến đây việc cài đặt phần mềm máy ảo VMware đã hoàn tất. Lúc này ra màn hình desktop chúng ta sẽ gặp biểu tượng của phần mềm này như hình 12 bên dưới.

Hình 12. Biểu tượng của phần mềm VMware ở màn hình desktop sau khi cài xong

Lưu ý: Trong quá trình cài đặt hay sử dụng, phần mềm có đòi key thì các bạn sử dụng 1 trong các key ở trên để nhập vào né!

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời