Đoàn Minh Huyên – Phật Thầy Tây An

Ông Đoàn Minh Huyên sinh ngày rằm tháng 10 năm Đinh Mão (1807) tại làng Tòng Sơn, huyện Vĩnh An, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh (nay là xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Lớn lên, ông rời quê quán, có lẽ là để đi tu hành. (Có tài liệu nghiên cứu …
Đọc tiếp Đoàn Minh Huyên – Phật Thầy Tây An