Vì sao thợ hớt tóc luôn phun nước trước khi cạo râu cho khách?

Phun nước lên mặt khách trước khi thực hiện cạo râu và lông mặt. Đây là chuyện rất ư là bình thường, thường đến nổi…

Xem thêm Vì sao thợ hớt tóc luôn phun nước trước khi cạo râu cho khách?