Công thức để chiến thắng mọi cuộc tranh luận

10/06/2018 Nosomovo 0

Cuộc tranh luận được gọi là thành công khi bên thắng đặt được mục đích của mình nhưng bên thua vẫn được đảm bảo lợi ích. Vậy công thức nào để cho chúng ta có thể thắng trong mọi cuộc biện luận. Thông thường, khi nói đến trang luận, biện