Có nên quay lại xin việc ở công ty cũ ?

10/01/2019 NinjaCao 0

Trong thời buổi việc làm có xu hướng toàn cầu hóa, cơ hội nghề nghiệp không còn bó buộc vào một không gian địa lý nhất định thì nhảy việc là một điều tất nhiên và nó phổ biến như chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên bạn có bao giờ nghĩ