Chiều nay về họp lớp

Bạn thân hỡi, chiều nay về họp lớp Thì nhớ đừng ăn mặc quá cao sang Nếu có thể đừng về bằng xế hộp Bằng hữu xưa còn xe máy cà tàng. Nhớ đến sớm chuẩn bị trà với nước Bàn ghế ngồi cho bè bạn thầy cô Đừng biểu ngữ giăng cửa sau cửa …
Đọc tiếp Chiều nay về họp lớp

Phong bì

PHONG BÌ Hồi nó còn nhỏ, trước nhà có một khoản vườn rộng chừng hai cái nông tằm. Mẹ nó thường sưa tầm rất nhiều loại hoa mang về trồng trong khoảng đất đó. Nó như một con chim chích bông, ngày ngày mang chiếc bình tưới ra vườn, tắm mát cho từng góc hoa, …
Đọc tiếp Phong bì