Đáp án bài toán: “Điền số sao cho tổng ngang – dọc – chéo bằng 10”

Tuần qua, cộng đồng mạng đang xôn xao tranh cải bởi bài toán thi học sinh giỏi lớp 1. Và nó còn được gọi là “Đề Toán thi học sinh giỏi lớp 1 siêu hack não“. Đề bài toán cụ thể như sau: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số …
Đọc tiếp Đáp án bài toán: “Điền số sao cho tổng ngang – dọc – chéo bằng 10”