Mẫu đồng hồ đếm ngược powerpoint

Bộ mẫu đồng hồ đếm ngược gồm các mẫu với thời gian: – 30 giây. – 1 phút. – 1 phút 30 giây. – 2 phút – 2 phút 30 giây – 3 phút. Các bạn chỉ cần copy mẫu thích hợp và paste vào slide mình sử dụng. Tải file mẫu (không quảng cáo): …
Đọc tiếp Mẫu đồng hồ đếm ngược powerpoint