Cách gõ xuống dòng trong excel

Để xuống dòng trong excel chúng ta không thể chỉ gõ phím Enter đơn thuần được đâu vì nó đã được sử dụng để di chuyển xuống 1 ô rồi bạn nhé. Do đó, để xuống dòng trong excel chúng ta cần kết hợp thêm phím Alt nữa. Tức là, chúng ta bấm đồng thời …
Đọc tiếp Cách gõ xuống dòng trong excel