Ứng dụng luật kết hợp tư vấn lựa chọn môn học

Chia sẻ với các bạn quy trình ứng dụng luật kết hợp (Association rule) để tư vấn sinh viên lựa chọn môn học (môn tự chọn). Đây chỉ là cái nhìn thoáng qua thui nhé: Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo