SPSS 20 – Phần Mềm Thống Kê Phân Tích Dữ Liệu

Xin gửi đến các bạn phần mềm SPSS 20, đây là phần mềm chuyên về thống kê và phân tích dữ liệu. Link tải trực tiếp không quảng cáo, không đăng nhập hay xác nhận gì cả. – Phần mềm SPSS 20: Tải về. Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo